Naar verwachting vinden in maart 2018 de eerste drone-vluchten plaats op de luchthaven. Deze gecontroleerde vluchten worden alleen uitgevoerd door gecertificeerde drone-operators met goedgekeurde toestellen. De burgerluchtvaart zal geen hinder ondervinden van de vluchten met drones omdat het vliegen eerst gescheiden plaats zal vinden. De veiligheid staat altijd voorop.

Nee, op luchthaven Groningen Airport Eelde en boven (beschermde) natuurgebieden mogen particulieren niet met drones vliegen. Dit wordt alleen gedaan door gecertificeerde drone-operators met als doel om met de dronevluchten bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Op de website van de Rijksoverheid staan de regels voor het vliegen met drones. Daarop staat ook een kaart met de locaties waarop wel en niet gevlogen mag worden.

Dit risico is klein omdat DroneHub GAE alleen met gecertificeerde piloten en professionele drone-operators samenwerkt die met goedgekeurde drones vliegen. Veiligheid staat altijd voorop.

Dat zal voorlopig heel beperkt zijn. Het vliegen met een drone is geen doel op zich en vooraf moeten tussen alle partijen eerst afspraken gemaakt worden hoe we de integratie van de drones vorm krijgt. De eerste echte gecontroleerde vlucht met een drone verwachten we in maart 2018. De burgerluchtvaart zal geen hinder ondervinden van de drones.